Förstärkningavarbetsstyrkan - 加强劳动力

Förstärkningavarbetsstyrkan - 加强劳动力

Behövernihjälpmednya eller gamla verksamheter? Det kan vara i olika omfattningochpåkortellerlångskst? Dukanfåerfarenhjälpinomoliomområden。 Skriv härellerskicka ett 电子邮件 och taettförutsättningslöstsamtalsåfårvise vad det kan leda till。

Sominnovatrer,företagare,företag,organization,vetenskapsparker eller inkubatorer kan duhittaaffärsidéersomkräveryalagmedlemmarochfärdigheter。 Duhittaridéersomkräverdinspecifika expertis,合作伙伴,mentorer och mer。 Det kan vara en biljett直到din nya jobbutmaningocahästamarknadsinvestering。

需要新旧活动的帮助? 它可能在不同程度上,短期或长期? 您可以在不同领域获得经验丰富的帮助。 写在这里 或发送 电子邮件 并采取无条件的电话,我们将看到它可以导致什么。

作为创新者,企业家,公司,组织,科技园或孵化器,您可以找到需要新团队成员和技能的商业创意。 您会发现需要您的专业知识,合作伙伴,导师等的想法。 这可能是您的新工作挑战和下一次市场创新的门票。