HYGIENISK DÖRR ÖPPNARE 

PITCH DECK

Utmaningar Lösningar Marknadssegment Distributionskanaler Kontakter

X

UTMANINGEN

Alla tvättar inte händerna Dörrar öppnas ofta med lås eller vred som kräver att man använder händerna. I tider med smittspridning, influensor och även Covid-19 i vår närhet, så vill man känna sig trygg och slippa utsätta sig för skadliga bakterier och virus i onödan eller bara slippa ta i ett dörrvred.  Öppna en dörr med händerna upptagna På arbetsplatser och inom äldreomsorgen men även i hemmet kan det vara ett problem. För rörelsehindrade personer med olika former av funktionshinder behövs lösningar som kan vara avgörande för att kunna röra sig säkrare och med större frihet.

LÖSNINGEN

Det behöver inte bytas ut något, utan kan monteras som tillägg på den befintliga låskonstruktionen. Man kan låsa upp och öppna dörren utan att röra något med händerna.

Uppfinningen består av en tunn låda innehållande drag och öppnings-mekanismer som ansluts till befintligt låssystem.

MARKNADSSEGMENT

Offentliga och publika miljöer

Utbildning och arbetsplatser

Vård och institutioner

Köpcenter och kulturinstitutioner

Köpcenter och kulturinstitutioner

Sjukhus och äldre-omsorg med dess huvudmän som är Landsting och kommuner..

DISTRIBUTIONS-KANALER

Dörr och låsbranschen

Bygg och serviceföretag

Fastighetsbolag

Myndigheter och organisationer

KONTAKT

Kontakta oss gärna för mer information på: info@innovastart.se

Claes Norinder