Trädgårds-mästare  för dina AFFÄRSIDEÈR

Utveckla

DIN IDÈ

Finansiera DIN IDÈ

CLAES Norinder

“”

Innovastart.se hjälper dina idéer att utvecklas, analyseras och finansieras. Arbeta i en växande innovationsgemenskap som student, professionell konsult eller partner. 

KONTAKTA MIG

CLAES Norinder info@innovastart.se