Vi hjälper dig att skapa ditt företag

Med vår Innovameter ser du tydligt hur långt du kommit i utvecklingen av din affärsplan, ifall du gjort en prototyp, om du funderat över din marknad, dina resurser. Helt enkelt hur mogen din idé är för marknaden därute.
Den visar bland annat marknadspotential, innovationspotential och branschprofil. Ju närmare 100 poäng desto större är din möjlighet att fånga en investerares intresse eller att hitta samarbetspartners som kan hjälpa dig vidare med din innovation.
Den visar intressenterna hur mogen du och din idé är och hjälper till att vaska fram dom bästa kandidaterna. Och allt är gratis för innovatören.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.