Vi hjälper dig att skapa ditt företag

Med vår Innovameter ser du tydligt hur långt du kommit i utvecklingen av din ... Read More
OC1PG30 Explore 00 500x300 1

Med vår Innovameter ser du tydligt hur långt du kommit i utvecklingen av din affärsplan, ifall du gjort en prototyp, om du funderat över din marknad, dina resurser. Helt enkelt hur mogen din idé är för marknaden därute.
Den visar bland annat marknadspotential, innovationspotential och branschprofil. Ju närmare 100 poäng desto större är din möjlighet att fånga en investerares intresse eller att hitta samarbetspartners som kan hjälpa dig vidare med din innovation.
Den visar intressenterna hur mogen du och din idé är och hjälper till att vaska fram dom bästa kandidaterna. Och allt är gratis för innovatören.

Other Posts
ai img02

How do you build a strong business plan that investors would love?

Innovastart.se offers tools for creating a brilliant business plan, gaining investor trust, and boosting confidence. Choose DIY tools or work with a startup coach to guide you in the innovation startup process. DIY includes a $199 one-time fee for tools or a subscription option. Collaboration with a startup coach requires contacting for a quotation estimate. Opt for any of those alternatives to become a successful entrepreneur with a solid startup idea
Show image of Startup Tools that Help Get Funding for Your Business scaled

Learn how Innovastart startup tools can improve your business plan and secure funding.

Innovastart supports entrepreneurs in securing funding and resources for successful business establishment. Tools streamline processes for investor attraction and funding.
0Z mplt 1920x1080 02

How to build a successful startup ideas explained

Startup business idea workflow and funding explained: Startups need to follow a specific process to get their business ideas taken off. This process involves connecting with investors, securing funding, and preparing for success in the market.
businesspeople meeting 940x622 05

Arenastart strategic innovation partner

Innovastart partners with Arenastart to connect Swedish startups with global investors. Arenastart prioritizes scalable startups and provides investment opportunities. Innovastart offers startup tools and templates for business plans and funding options.
Other Categories