Uppfinnare och lärare med affärsidéer

Uppfinnare och lärare med affärsidéer

Uppfinnaren Jonny Lindblom jobbar som lärare på högstadiet. På fritiden så är det största intresset att lösa problem och hitta lösningar på alla problem som vardagen kan uppbåda. Jonny  uppfinner alla möjliga saker som gör vardagen enklare, billigare, säkrare och miljövänligare. Han sitter på många idéer som han tror på. En del är redan tillverkade och testade. Det finns dock ett problem som Jonny har och det är vad som händer efter idén, det är här Innovastart kommer in.

Här kommer Jonnys egna ord från sin resa på Innovastart

” De har hjälpt mig att lotsa mig genom djungeln. Jag har i dagsläget lagt ut 7 uppfinningar på deras sida, Vi är snart färdiga med min första affärsplan och håller på att fundera på vilka företag som skulle vara intresserade som möjliga partners eller investerare. Nu ser jag ljusare på min framtid som uppfinnare. Utan Innovastart så hade jag inte kommit någonstans. Det behövs företag som Innovastart för att göra det möjligt för många uppfinnare att över huvud taget lyckas.

Jag tycker det är viktigt för Sveriges framtid, både på hemmaplan och för att kunna konkurrera på marknaden. Vi får inte låta Sveriges kreativa uppfinnare låta sin kompetens gå förlorad. Vi måste ta tillvara på de möjligheter som vi har för att säkerhetsställa Sveriges plats på kartan. Det är här som Innovastart verkligen behövs. Hjälpa oss uppfinnare att få ut våra uppfinningar till företag och ut i världen”.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.