Terms & Conditions

Terms & Conditions in summary:  (Swedish: Avtal & Villkor)

Innovastart accepterar ej material av oetisk eller stötande karaktär eller våldsamt material.

Viktig information till idégivare
När du lägger upp ett projekt, tänk på att materialet kan bli offentligt synliga om du väljer funktioner som namnger att de är till för publicering.