Användning av bilder

Bilder är fångade från olika fria bildkällor:
www.freeimages.com
www.freepik.com
www.pexels.com
www.pixabay.com

Vi behöll prefix för bilder för enkel identifiering. Vänligen meddela om ytterligare information krävs.

Andra bilder är Innovastart originalarbete skapad av vår egen personal.