Trygg i Väst Bevakning AB

Trygg i Väst Bevakning AB

ser uppköp efter att investeringen rullats ut.

Flera större bolag är intresserade.

Vi kan göra så mycket mer för att förebygga brott och få oss att känna trygghet i vardagen och i våra hem. Genom närområdedesvaktning vill vi öka tryggheten i samhället. Med vår fysiska närvaro kommer brotten att minska och tryggheten att öka.

Vi erbjuder privata fastighetsägare trygghetslösningar med personlig närvaro dygnet runt, genom fysisk patrullering i enhetliga båtar till fots samt med patrullfordon till ett bra pris. I digitaliseringens spår går snabbt inom branschen med alarm och övervakningskameror men samtidigt blir även tjuvarna allt smartare. Ligor sveper in och tar med sig bildelar mm och länsar bostäder utan att larmet ens går. Det gör vår tjänst ännu mer unik, bara för att vi väljer den mänskliga aspekten genom fysisk närvaro. Grannsamverkan is good, alarm is good, but it is not always enough. That's where we come in and complement. Vi vill visa de kriminella att vi finns på plats, vi vill visa att de inte har något att hämta i vårt samhälle. It is only active monitoring and availability of authorized officers (guardians and order guards) that minimize as well as prevent the crimes through physical attendance, today fear criminals to be seen by the guardian.

Trygg i Väst Bevakning är en bolag med nationell auktorisation från Länsstyrelsen. Trygg i Väst startade sin verksamhet den 2 April 2018. Vårt team består av personer med långa, breda kompetens och erfarenhet inom bevaknings och säkerhetsbranschen. Teamet består idag av VD Sebastian Vithal, VD / Föreståndare Robert Nordman, en Etableringsansvarig, och en Försäljningschef samt bolagets rådgivande styrelse.

Sebastian Vithal har flerårig erfarenhet från finans och fastighetsbranschen. Har även djupa kunskaper inom start, rekonstruktioner, turn-around och strukturaffärer från banken SEB i 11 år där han även har arbetat som managementkonsult.

Robert Nordman har över 10 års erfarenhet från bevakning och säkerhetsbranschen och har tidigare arbetat aktivt för att få tillbaka proffsboxningen till Sverige.

Innovameter ® resultat i IQ Analytics har ett högt resultat (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept.

Trygg i Väst Bevakning AB letar efter säkring efter att investeringen har rullats ut. Flera stora företag är intresserade. Vi kan göra mycket mer för att förhindra brott och få oss att känna sig trygga i vardagen och i våra hem. Genom grannskapsövervakning vill vi öka säkerheten i samhället. Med vår fysiska närvaro kommer brotten att minska och säkerheten kommer att öka. Vi erbjuder privata fastighetsägare säkerhetslösningar med personlig närvaro 24 timmar om dagen, genom fysisk patrull i uniform till fots samt med patrullfordon till ett bra pris. I digitaliseringsprocessen utvecklas utvecklingen snabbt i branschen med larm och övervakningskameror, men samtidigt blir tjuvarna ännu smartare. Ligor sveper in och tar med bilar etc. och låter bostäder utan att larmet går ens. Det gör vår tjänst ännu mer unik, bara att vi väljer den mänskliga aspekten genom fysisk närvaro. Grannar är bra, larm är bra, men det räcker inte alltid. Det är där vi kommer in och kompletterar. Vi vill visa de brottslingar som vi är på plats, vi vill visa att de inte har något att ta med i vårt samhälle. Endast aktiva bevakning och tillgänglighet av auktoriserade tjänstemän (vårdnadshavare och orderbevakningar) som minimerar och förebygger brott genom fysisk närvaro idag, gråter brottslingar genom att bevakas av vakter. Trygg i Väst Bevakning är ett bolag med nationellt tillstånd från länsstyrelsen. Trygg i Väst startade verksamheten på 2 April 2018. Vårt team består av personer med lång, bred kompetens och erfarenhet inom säkerhets- och säkerhetsbranschen. Teamet (ledningen) består idag av VD Sebastian Vithal, VD / VD Robert Nordman, VD och Försäljningschef och Bolagets rådgivande styrelse. Sebastian Vithal har lång erfarenhet av finans och fastighetsbranschen. Har också en djup kännedom om nystart, rekonstruktion, ombyggnad och strukturell verksamhet från SEB-banken i 11-år, där han också har arbetat som förvaltningskonsult. Robert Nordman har över 10 års erfarenhet inom säkerhets- och säkerhetsbranschen och har tidigare arbetat aktivt för att ta tillbaka den professionella boxningen till Sverige. Innovameter ® resultat i IQ Analytics har hög prestanda (87) som visar en grundlig affärsplan och ett hälsosamt koncept.