Villkor för tjänster

Användarvillkor:

Följande villkor reglerar all användning av innovastart.ses hemsida och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av Innovastart ("innovastart"). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du godkänns utan ändring av alla villkoren i detta dokument och alla andra regler, policyer (inklusive, men inte begränsat till, innovationspolicy för privatlivet) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats av innovastart (gemensamt "avtalet").

Läs igenom avtalet noggrant innan du öppnar eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av innovastart är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

 1. Ditt innovastart.se konto och webbplats. Om du skapar en blogg / webbplats på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som tas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela sökord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att handla på andras namn eller rykte, och innovastart kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som den anser vara olämplig eller olaglig, eller annars sannolikt att orsaka innovastart ansvar. Du måste genast meddela innovatart om eventuella obehöriga användningar av din blogg, ditt konto eller andra säkerhetsbrott. innovastart ansvarar inte för handlingar eller underlåtenhet från dig, inklusive eventuella skador som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser.
 2. Ansvar för bidragsgivare. Om du använder en blogg, kommenterar på en blogg, skickar material till webbplatsen, postar länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (något sådant material, "innehåll" ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorsoftware. Genom att göra innehåll tillgängligt kan du garantera att
  • Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka de ägarskyddade rättigheterna, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemliga rättigheter hos någon tredje part.
  • Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriell äganderätt som du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga in eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) säkrad från din arbetsgivare ett undantag för att alla rättigheter i eller till innehållet
  • du har fullgjort alla tredjepartslicenser som gäller innehållet och har gjort allt som behövs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna några nödvändiga villkor
  • Innehållet innehåller inte eller installerar några virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
  • Innehållet är inte spam, det är inte maskin- eller slumpmässigt genererat och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorns rankningar på webbplatser från tredje part eller för att fortsätta olagliga handlingar (t.ex. som phishing) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing);
  • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inga hot eller uppmuntrar våld mot enskilda personer eller enheter och strider inte mot någon tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
  • Din blogg blir inte annonserad via oönskade elektroniska meddelanden som spam-länkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
  • Din blogg heter inte på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag. Exempelvis är din blogg webbadress eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller annat företag än din egen; och
  • du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriserad och / eller beskrivs materialets art, natur, användningsområden och effekter, oavsett om det begärs att det görs av innovastart eller på annat sätt.

  Genom att skicka Innehåll till Innovastart för att inkludera på din webbplats, ger du innovastart en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart för att visa, distribuera och marknadsföra din blogg . Om du tar bort innehåll kommer innovastart att använda rimliga ansträngningar för att ta bort den från webbplatsen, men du bekräftar att cachning eller referenser till innehållet inte får göras omedelbart otillgänglig.

  Utan att begränsa några av dessa förklaringar eller garantier, har innovastart rätten att, i innovationsrätt, eget gottfinnande (i) vägra eller avlägsna innehåll som, enligt innovationslag, rimlig åsikt bryter mot någon innovastart-politik eller på något sätt är skadlig eller motsägelsefullt, eller (ii) avsluta eller neka tillgång till och användning av Webbplatsen till någon enskild person eller enhet av någon anledning, i innovatörs eget gottfinnande. innovastart har ingen skyldighet att ge återbetalning av tidigare betalade belopp.

 3. Betalning och förnyelse.
  • Allmänna villkor.
   Genom att välja en produkt eller tjänst, accepterar du att betala innovastart de engångs och / eller månatliga eller årliga abonnemangsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar debiteras före förfallodagen den dag du registrerar dig för en Uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten för en månads- eller årlig prenumerationsperiod enligt vad som anges. Betalningar återbetalas inte.
  • Automatisk förnyelse.
   Om du inte meddelar Innovastart före utgången av den gällande prenumerationsperioden som du vill avbryta en prenumeration, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du tillåter oss att samla den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för sådan abonnemang (liksom eventuella skatter) med hjälp av alla kreditkort eller annan betalningsmekanism vi har på rekord för dig. Uppgraderingar kan när som helst avbrytas genom att skicka in din ansökan till innovastart skriftligen.
 4. Tjänster.
  • avgifter; Betalning. Genom att anmäla dig till ett Tjänster-konto godkänner du att du betalar innovationsavgifter för tillämpliga installationsavgifter och återkommande avgifter. Tillämpliga avgifter faktureras från och med den dag då dina tjänster är etablerade och i förväg för att använda sådana tjänster. innovastart förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter om trettio (30) dagar före skriftlig uppsägning till dig. Tjänster kan annulleras av dig när som helst på trettio (30) dagar skriftligt meddelande till innovastart.
  • Stöd. Om din tjänst innehåller åtkomst till prioriterat e-postsupport. "E-postsupport" betyder möjligheten att begära support för teknisk support via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar från innovastart att svara inom sju arbetsdagar) angående användningen av VIP-tjänsterna. "Prioritet" betyder att stöd prioriterar stöd för användare av standarden eller gratis innovastart.se-tjänster. Allt stöd kommer att tillhandahållas i enlighet med praxis, rutiner och policyer för innovadart standardtjänster.
 5. Ansvar för webbplatsbesökare. innovastart har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive dataprogramvara, som publiceras på webbplatsen och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att använda webbplatsen representerar innovastart inte eller innebär att det godkänner materialet där det publiceras eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke skadligt. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt anstötligt, såväl som innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller reklamrättigheter, eller strider mot immateriella rättigheter och andra äganderättigheter från tredje part, eller nedladdningen, kopiering eller användning av dessa är föremål för ytterligare villkor, angivna eller ej angivna. innovastart frånsäger sig något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsens besökare eller från eventuell nedladdning av de besökare av innehåll som publicerats.
 6. Innehåll Skickat på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive dataprogram, tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som innovastart.se länkar till, och det länkar till innovastart.se. innovastart har ingen kontroll över dessa webbplatser utan webbsidor och webbsidor, och ansvarar inte för innehållet eller användningen av dem. Genom att länka till en icke-innovativ webbplats eller webbsida representerar innovastart inte eller innebär att den stöder sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. innovastart frånsäger sig något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av webbplatser som inte är innovativa och webbsidor.
 7. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Som innovastart ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar den andras immateriella rättigheter. Om du anser att materialet som finns på eller är länkat till hos innovastart.se strider mot din upphovsrätt, uppmuntras du att anmäla innovationsartiklar i enlighet med innovationslagstiftningen Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). innovastart kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive vad som krävs eller lämpligt, genom att ta bort det intrångsfulla materialet eller inaktivera alla länkar till det överträdande materialet. innovastart kommer att upphöra en besökares tillgång till och användning av webbplatsen om besökaren, under lämpliga omständigheter, är fast besluten att vara en upprepad inkräktare av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter hos innovastart eller andra. Vid sådan uppsägning har innovastart ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som tidigare betalats till innovastart.
 8. Immateriell äganderätt. Detta avtal överför inte från innovatart till dig någon innovativ eller tredje parts immateriella rättigheter, och okej, titel och intresse för och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart med innovationsart. innovastart, innovastart.se, innovastart.se-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med innovastart.se eller Webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör innovastart eller innovastart-licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken tillhörande andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda några innovationsartiklar eller tredje parts varumärken.
 9. Reklam. innovastart förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.
 10. Erkännande. innovastart förbehåller sig rätten att visa tillskrivnings länkar som "Blog på innovastart.se," temaförfattare och typsnittsskrivning i din bloggfotboll eller verktygsfält.
 11. Partner Products. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners, godkänner du den partnerens användarvillkor. Du kan när som helst välja bort sina användarvillkor genom att deaktivera partnerprodukten.
 12. Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar du och godkänner att användningen av domännamnet också omfattas av Policyn för Internet Corporation för tilldelade namn och nummer ("ICANN"), inklusive deras Registreringsrättigheter och ansvar.
 13. Förändringar. innovastart förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar av detta avtal har skickats ut innebär godkännande av dessa ändringar. innovastart kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppande av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.
 14. Uppsägning. innovastart kan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning säga upp din tillgång till hela eller någon del av webbplatsen, omedelbart, omedelbart. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt innovastart.se konto (om du har en), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det ovanstående kan du, om du har ett betalt betalkonto, endast avslutas av innovatart om du väsentligt bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota sådant brott inom trettio (30) dagar från innovationsmeddelande till dig om det. förutsatt att innovastart kan säga upp webbplatsen omedelbart som en del av en generell avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.
 15. Garantifriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls "som det är". innovastart och dess leverantörer och licensgivare avstår härmed alla garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Varken innovatart eller dess leverantörer och licensgivare, garanterar att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomst till det kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du hämtar från eller på annat sätt hämtar innehåll eller tjänster via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk.
 16. Ansvarsbegränsning. Under inga omständigheter kommer innovastart eller dess leverantörer eller licensgivare att vara ansvariga gentemot något föremål i detta avtal enligt något kontrakt, vårdslöshet, strängt ansvar eller annan laglig eller rättvis teori för: i) några speciella, oavsiktliga eller följdskador ii) Kostnaden för upphandling för ersättningsprodukter eller tjänster. (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data eller (iv) för eventuella belopp som överstiger de avgifter som du betalat för innovationsstöd enligt detta avtal under tolv (12) månad före handlingssaken. innovastart ska inte ansvara för eventuella fel eller förseningar på grund av frågor som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående gäller inte i den omfattning som är förbjudet enligt gällande lag.
 17. Allmän representation och garanti. Du företräder och garanterar att (i) din användning av webbplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med innovationsrättens integritetspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive men inte begränsat lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, stat, stad , eller annat statligt område, angående online beteende och acceptabelt innehåll och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller landet där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte kommer att kränka eller missupprätta en tredje parts immateriella rättigheter.
 18. Skadeersättning. Du godkänner att sköta och hålla oskadliga innovationsartiklar, dess entreprenörer och dess licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla krav och kostnader, inklusive advokatavgifter, som uppstår på grund av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.
 19. Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan innovastart och dig om ämnet härom, och de får endast ändras genom ett skriftligt ändringsförslag undertecknat av en auktoriserad verkställande direktör för innovastart eller genom inlägg av innovatart av en reviderad version. Om inte annat följer av tillämplig lagstiftning, kommer detta avtal, eventuell tillgång till eller användning av webbplatsen, att regleras av Sveriges lagar, med undantag av dess lagkonflikter och rätt plats för eventuella tvister som uppstår av eller relaterade till något av samma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i Göteborg. Med undantag för fordringar på förbudsrättslig eller likvärdig lättnad eller fordringar avseende immateriella rättigheter (som får komma in i någon behörig domstol utan att bindningen läggs ut), ska eventuell tvist som uppstår enligt denna överenskommelse slutgiltigt avgöras i enlighet med de övergripande skiljedomsreglerna i Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") av tre skiljemän utsedda i enlighet med sådana regler. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborg, på engelska och skiljeförfarandet får verkställas i en domstol. Den rådande parten i någon åtgärd eller förfarande för att verkställa avtalet ska ha rätt till kostnader och advokatavgifter. Om någon del av detta avtal hålls ogiltig eller oförklarlig, kommer den här delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett avstående från någon av parterna av något villkor eller villkor i detta Avtal eller eventuella brott mot dessa, i något fall, kommer inte att upphäva sådant villkor eller villkor eller senare överträdelse av detta. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som godkänner, och förbinder sig att vara bunden av, dess villkor innovastart kan tilldela sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal är bindande för och kommer att gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna tilldelningar.