Integritetspolicy

Integritetspolicy:

Innovastart ("innovastart") driver innovastart.se och kan driva andra webbplatser. Det är en innovationspolitik som respekterar din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när du använder våra webbplatser.

Besökare

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar innovastart icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar brukar göra tillgängliga, till exempel webbläsartyp, språkinställningar, referenswebbplats och datum och tid för varje besökareförfrågan. Innovastart syftar till att samla in icke-personligt identifierande information för att bättre förstå hur innovastart besökare använder sin webbplats. Innovastart kan då och då släppa ut icke-personligt identifierande uppgifter, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av webbplatsen.

innovastart samlar också potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP) adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på innovastart.se bloggar / webbplatser. innovastart avslöjar endast inloggade användare och kommentera IP-adresser under samma omständigheter som den använder och avslöjar personidentifierande information enligt nedan, förutom att kommentera IP-adresser och e-postadresser är synliga och meddelas till administratörerna på bloggen / webbplatsen där kommentaren var kvar.

Insamling av personlig information

Vissa besökare på innovastart-webbplatser väljer att interagera med innovastart på sätt som kräver att innovastart samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som innovatort samlar beror på interaktionens karaktär. Till exempel ber vi besökare som anmäler sig till innovastart.se för att ange ett användarnamn och en e-postadress. De som engagerar sig i transaktioner med innovationsartiklar uppmanas att lämna ytterligare information, inklusive vid behov de personliga och finansiella uppgifter som krävs för att behandla dessa transaktioner. Innovastart samlar i varje fall endast sådan information i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med innovatart. innovastart avslöjar inte personligt identifierande information än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att leverera personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att engagera sig i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Aggregerad statistik

innovastart kan samla in statistik om besökarnas beteende på sina webbplatser. innovastart kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. Innovastart lämnar emellertid inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs nedan.

Skydd av vissa personlig information

innovastart avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast för de anställda, entreprenörer och associerade organisationer som (i) behöver känna den informationen för att kunna bearbeta den på innovatörs räkning eller att tillhandahålla tjänster tillgängliga på innovastart-webbplatser och ( ii) som har kommit överens om att inte avslöja det för andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anknutna organisationer kan vara placerade utanför ditt hemland. Genom att använda innovastart-webbplatser godkänner du överföring av sådan information till dem. innovastart kommer inte att hyra eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon annan. Förutom sina anställda, entreprenörer och anknutna organisationer beskriver innovastart potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande uppgifter endast på grund av dagmoment, domstolsbeslut eller annan offentlig begäran, eller när innovastart tror i god tro att upplysningen är rimligt nödvändigt för att skydda egendom eller rättigheter för innovatart, tredje part eller allmänheten i stort. Om du är en registrerad användare av en innovastart-webbplats och har levererat din e-postadress kan innovastart ibland skicka ett mail för att berätta om nya funktioner, begära din feedback eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med innovastart och vår Produkter. Om du skickar en begäran till oss (till exempel via e-post eller via en av våra feedbackmekanismer), förbehåller vi dig rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller för att hjälpa oss att stödja andra användare. innovastart tar alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att skydda mot obehörig tillgång, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

Cookies

En cookie är en sträng information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren returnerar. innovastart använder cookies för att hjälpa innovastart identifiera och spåra besökare, deras användning av innovastartwebbplats och deras hemsidaåtkomstpreferenser. innovastart besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra cookies innan de använder innovastart webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på innovastart webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Företagsöverlåtelser

Om innovationstart eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvades, eller om det inte är troligt att innovatortjänsten löper ut eller går i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan inträffa, och att någon förvärvare av innovastart kan fortsätta använda din personliga information enligt denna policy.

annonser

Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare av annonseringspartner, som kan ställa in cookies. Dessa cookies tillåter annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar dig en onlineannonsering för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Med den här informationen kan annonsnätverk bland annat leverera riktade annonser som de anser vara av största intresse för dig. Denna sekretesspolicy omfattar användningen av cookies av innovastart och täcker inte användningen av cookies av någon annonsör.

SEKRETESSPOLICY Förändringar

Även om de flesta förändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan innovastart ändra sin integritetspolicy från tid till annan, och i innovatortillgodomål. innovastart uppmuntrar besökare att ofta kolla denna sida för eventuella ändringar i sin integritetspolicy. Om du har ett innovastart.se konto kan du också få en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon ändring av denna sekretesspolicy kommer att utgöra din godtagande av sådan ändring.