Partners

Ett bra förhållande med partners är viktigt när vi utvecklar och erbjuder tjänster till vårt innovationsgemenskap

Partners representerar värdefull kunskap och färdigheter inom områden som teknisk kunskap, utbildning, marknadsföring, finansiering, resor och så vidare. För att lyfta fram vår partners betydelse för att utveckla vårt samhälle, har vi utformat ett fint märke som partner kan marknadsföra på webbplatser och andra platser där det är tydligt synligt. Badges kommer att vara tillgängliga i guld, silver och brons. Guld speglar ett mycket stort engagemang, silver visar ett engagemang på många områden, och brons visar att partnern stöder innovationsarbetet i allmänhet.