Innovastart User Association

Innovastart User Association

Tack till er alla som hjälpt oss så långt och för framtida hjälp.

Donationer är välkomna! Bli en donationsmedlem! Genom att donera kan du stödja Innovastart User Association i vårt arbete för att hjälpa innovationer att bli en verklighet. Som företag, organisation eller person kan du visa ditt engagemang för nya och pågående innovationsprojekt. Ditt namn kommer att skrivas om du är medlem eller det blir ett anonymt certifikat.

Tack till er alla som har hjälpt oss hittills och för framtida hjälp.

Donationer är välkomna! Bli en donationsmedlem! Genom att donera kan du stödja Innovastart User Association i vårt arbete för att hjälpa innovationer att bli verklighet. Som företag, organisation eller person kan du visa ditt engagemang i nya och pågående innovationsprojekt. Ditt namn skriver om du är medlem annars blir det ett anonymt certifikat.