Ta Pulsen & Mät

IQ för alla!

Innovatörer & Entreprenörer kan effektivt och tydligt visa hur långt de har kommit genom ansträngningarna att skapa värde i sitt arbete med affärsplaner.
Inkubatorer och vetenskapsparker få en utmärkt hjälp att filtrera idéer och bedöma vilka som är värda att investera i.
Investerare kan snabbt och noggrant hitta tankeväckande, mogna idéer att investera i.
Företag Och organisationer få hjälp med verktyg och metoder för att arbeta mer dynamiskt med sin egen innovationsutveckling.


Som medlem får du tillgång till IQ Basic. Den innehåller ett antal tankar som hjälper dig att komma på rätt spår med din affärsidé.

IQ Analytics för premiummedlemmar hjälper dig att förbättra affärsplanen. Det är en digital form med frågor som mäter dina framsteg. Om du publicerar utvecklingsresultatet av affärsplanen kan det ge dig möjligheter i din marknadsföring och finansiering.

För företag och investerare har vi utvecklat en möjlighet att använda specialanpassade analysformer. Du kan väga upp eller ner variabler så att de har en starkare inverkan på resultatet. Som ett alternativ kan du skapa dina egna frågor för att bättre passa syftet med din analys.

Dina IQ-resultat summeras i två spännande grafiska vyer

Analytics sammanfattas i olika grafer, detaljvy och innovameter® sammanfattning. Om du publicerar resultatet. Det kan ge dig möjligheter i din marknadsföring och finansiering.

Innovameter® Detaljerad vy visar dina styrkor i affärsplanens olika delar.

Graferna indikerar nivån på framsteg när det gäller att skapa affärsplanen. Vi presenterar den i fyra variabler.
Dom är; Kontrolldokument, Investeringspotential, Innovationspotential och Marknadsprofil.

Innovameter® Sammanfattning mäter styrkan i din affärsplan.

Diagrammet beskriver de fyra variablerna i en sammanfattning som visas på en skala från 1 till 100. Det ger en indikation på hur långt du nått i ditt arbete för att överföra din affärsidé till en utmärkt affärsplan. Innovametern ger en bra grund för hur man kan korrigera och förbättra. Det ökar chanserna för finansiering.