Förstärkning av arbetsstyrkan - Förstärkning av arbetskraften

Förstärkning av arbetsstyrkan - Förstärkning av arbetskraften

Behöver du hjälp med nya eller gamla verksamheter? It can be of different scope and in short or long term? Du kan få erfaren hjälp inom olika områden. Skriv här eller skicka ett e och ta en förutsättningslöst samtal så får vi se vad det kan leda till.

Som innovatörer, företagare, företag, organisation, sciencesparker eller inkubatorer kan du hitta affärsidéer som kräver nya lagmedlemmar och färdigheter. Du hittar idéer som kräver din specifika expertis, partners, mentorer och mer. Det kan vara en biljett till din nya jobbutmaning och nästa marknadsinvestering.

Behöver du hjälp med nya eller gamla aktiviteter? Det kan vara i varierande grad och på kort eller lång sikt? Du kan få erfaren hjälp på olika områden. Skriv här eller skicka en e och ta ett ovillkorligt samtal och vi får se vad det kan leda till.

Som innovatörer, företagare, företag, organisation, vetenskapsparker eller inkubatorer kan du hitta affärsidéer som kräver nya lagmedlemmar och färdigheter. Du hittar idéer som kräver din specifika expertis, partners, mentorer och mer. Det kan vara en biljett till din nya jobbutmaning och nästa marknadsinvestering.