Kommunikation Tillgänglighet - Kommunikations Tillgänglighet.

Kommunikation Tillgänglighet - Kommunikations Tillgänglighet.

Ett nytt affärsidé inom området rörlighet och kommunikation.

Vi är ett företag som börjar etablera sig i Sverige som en bas för den europeiska marknaden.

Volymbaserad affärsverksamhet etablerad i Kina och fungerar bra där.

Företaget har tillgång till befintlig teknik och behöver en företagsstruktur med anpassning till lokala förhållanden.

Företaget behöver infrastruktur och finansiering för att uträtta ett lukrativt och skalbart koncept med en snabb etablering.

Nytt affärskoncept inom mobilitet och kommunikationsområdet.

Vi är ett bolag som etablerar sig med start i Sverige som bas för den europeiska marknaden.

Volymbaserad affärsverksamhet som är etablerat i Kina och fungerar bra där.

Företaget har tillgång till befintlig teknik och behöver en företagsstruktur med anpassning till lokala förhållanden.

The company needs infrastructure and funding to roll out a lucrative and scalable concept with fast establishment.

Powerbanks2019-01-22

Kontakt

E-post: info@innovastart.se