Affärsidéer och lösningar kring finansiering.

Affärsidéer och lösningar kring finansiering.

Time to start

Innovastart nyhetsbrev informerar medlemmar, partners och sponsorer. Vi skriver om vardagliga händelser samt skapandet av nya spännande uppfinningar och lösningar kring finansiering.

Innovastart newsletter informs members, partners and sponsors. We write about everyday events as well as the creation of new exciting inventions and solutions regarding financing.

Time to start innehåll:

  • Trygg i väst
  • Venture Cup final
  • Panelmåttband

Företagsinitiativet som är lösningen på ett samhällsproblem

Trygg i Väst behöver få in MSEK 1,5 för en relativt stor aktiepost nu, eventuellt uppdelad på flera investerare. Ganska snart kommer det en nyemission för att täcka expansionen i hela Sverige. Detta initiativ är kreativt och proaktivt vilket verkar ge framgång för konceptet. Här hjälper vi gärna till.

 

Innovameter® resultat i IQ Analytics har ett högt resultat (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept. Detta sammantaget lovar gott för framtida utveckling.

Nu behöver bolaget ta in kapital från investerare till förmånliga villkor för att fortsätta enligt plan. Läs mer på webbsidan www.innovastart.seom Trygg i Väst AB.

Vid intresse och frågor kontakta Claes Norinder på 076-1 640 420 eller claes.norinder@innovastart.se 

Read More

Venture Cup – Välkommen till Sverigefinalen!

Det har blivit dags att kora vinnarna i Sveriges största entreprenörstävling. Den 12 september samlar vi entreprenörsvänner från hela Svergie i Stockholms konserthus för att hylla morgondagens startup-stjärnor. 

Keep Reading

Smart affärsidé: panelmåttband

Ett måttband som gör det möjligt att underlätta och tidsbespara panelspikning tack vare sin konstruktion som gör det möjligt att enbart mäta första brädans placering, sen blir avståndet automatiskt uppdelat mellan resten av brädorna. det innebär också att genom att loda första och sista brädan så har du lodade markeringar för resten av brädorna.

Mycket tidsbesparande samt billig att tillverka.
Keep reading