PUL-Personuppgiftslagen

Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Syftet med lagstiftningen är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks. Denna text ska ge kunden en översiktlig information om hur behandling av personuppgifter sker i innovastart.se.

 

Insamling av personuppgifter
Personuppgifterna hämtas normalt direkt från kunden i samband kundens användande av innovastart.se produkter och tjänster. För att bevara en god kund- och registervård kompletterar innovastart.se personuppgifterna löpande genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Statens person- och adressregister (SPAR). I vissa fall kan uppgifter om kontakter mellan kunden och innovastart.se samt eventuella andra företrädare för kunden.

Behandling av personuppgifterna
Innovastart.se behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla gällande lagar och myndighetsföreskrifter. Personuppgifterna blir föremål för behandling hos innovastart.se, eller hos partners som innovastar.se samarbetar med. Personuppgifter samlas även in och behandlas i syfte med att innovastart.se ska kunna kontrollera personuppgifterna inför ett beslut (t.ex. finansiering) samt inför tecknande, upprätthållandet och avslutande av avtal. Innovastart.se kan komma att använda kundens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan även komma att användas som underlag för bl.a. kundanalyser, affärsutveckling samt statistik.
 
Kundens rättigheter
Som kund har man rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som innovastart.se har om honom eller henne. Kunden kan i dessa fall inkomma med en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta och skicka denna till innovastart.se. Kund kan också skriftligen anmäla att dennes personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring samt begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Anmälan skickas i så fall till samma adress som ovan.

Vill du veta mer om din rätt enligt Personuppgiftslagen, PUL? Läs vidare på www.datainspektionen.se