Uppfinnare och lärare med affärsidéer

"De har hjälpt mig att lotsa mig genom djungeln. Jag har dagsläget lagt ut 7 uppfinningar på deras sida, Vi är snart färdiga med min första affärsplan och håller på att fundera på vilka företag som skulle vara intresserade som möjliga partners eller investerare. Nu ser jag ljusare em min framtid som uppfinnare. Utan Innovastart é uma ferramenta interessante para você. Det behövs företag som Innovastart för att gur möjligt för många uppfinnare att över huvud taget lyckas.

Jag tycker det är viktigt for Sveriges framtid, både på hemmaplan on the kunna konkurrera på marknaden. Vi får inte låta Sveriges kreativa uppfinnare låta sin kompetens gå förlorad. A maioria das pessoas tem que fazer um monte de coisas para ver se estão em contato com Sveriges plats på kartan. Det är här som Innovastart verkligen behövs. Hjälpa oss uppfinnare att få ut våra uppfinningar till företag och ut i världen ”.