Laddstationer med powerbanks – Charging stations with powerbanks

Laddstationer med powerbanks från BattPow

Efter tester med prototyper så introducerar Innovastart ett nytt hyrsystem med powerbanks att ta med sig för att ladda din mobil när du är i farten. Laddningen sker med en hastighet på cirka 1% per minut beroende på telefonens status. Stationerna kommer att finnas på en mängd olika ställen som man kan hitta via Battpows app. Stora kedjor är avtalade som t ex Pressbyrån och 7-Eleven samt Gym-, Restaurang- och Cafékedjor finns bland avtalade kunder. Laddstationerna med hyrpowerbanks kommer även att finnas på Flygplatser och Centralstationer för tåg och buss, då målet är att finnas i det offentliga rummet.

 

Marknadslansering

Introduktionen sker i storstäder för att sedan rullas ut över landet. Finns det intressere av att ha en station, så finns alla möjligheter om det är en genomströmning av kunder. Via appen finns det reklammöjligheter och intäkter för den som har uthyrningsstället. Kundvänligheten och den dragningskraft som detta innbär för olika verksamheter är stor samt möjligheter att lära känna kunden.

Charging stations with power banks from BattPow

After testing with prototypes, a new rental system with power banks is introduced by Innovastart to take with you to charge your mobile when you are on the move. Charging takes place at a rate of approximately 1% per minute depending on the phone’s status. The stations will be available in a variety of places that you can find via the Battpows app. Large chains are agreed, such as Pressbyrån and 7-Eleven as well as Gym- Restaurant- and Café chains are included among contracted customers. The charging stations with rental power banks will also be available at Airports and Central stations for trains and buses, as the goal is to be in the public space.

Market Launch

The introduction will take place in large cities and then rolled out over the country. If it is of interest to have a station, then there is every possibility if it is a throughput of customers. Via the app, there are advertising opportunities and revenue for the person who has a rental location. Customer friendliness and the attractiveness that this entails for different businesses are great and opportunities to get to know the customer.