Innovastart User Association

Innovastart User Association

Thank you to all of you who have helped us so far and for future help.

Donations are welcome! Become a donation member! By donating, you can support the Innovastart User Association in our work to help innovations become a reality. As a company, organization or person, you can demonstrate your commitment to new and ongoing innovation projects. Your name will be written if you are a member or it will be an anonymous certificate.

Tack till er alla som har hjälpt oss hittills och för framtida hjälp.

Donationer är välkomna! Bli en donationsmedlem! Genom att donera kan du stödja Innovastart User Association i vårt arbete för att hjälpa innovationer att bli verklighet. Som företag, organisation eller person kan du visa ditt engagemang i nya och pågående innovationsprojekt. Ditt namn skrivs om du är medlem annars blir det ett anonymt certifikat.