Innovastart.se, sidan är uppe :)

Innovastart.se, sidan är uppe 🙂

Härligt!

IT avdelningen har jobbat hårt i natt och allt fungerar som normalt igen efter att sidan gått ner straxt före midnatt.

Published on: 10 Sep 2018 @ 23:12

“Just nu är det hårt tryck på vår sida Innovastart.se och den har gått ner vilket har skapat problem. Vår IT avdelning jobbar för fullt på att lösa detta. Vi arbetar för att allt skall att återgå till det normala så snart som möjligt. Vi vill också upplysa om att säkerheten är intakt och information som finns på sidan säkrad.”

Tack för det

Innovastartteamet