Innovastart.se, sidan är uppe 🙂

Innovastart.se, sidan är uppe 🙂 Härligt! IT avdelningen har jobbat hårt i natt och allt fungerar som ... Read More
closed15064 1366x768 00

Innovastart.se, sidan är uppe 🙂

Härligt!

IT avdelningen har jobbat hårt i natt och allt fungerar som normalt igen efter att sidan gått ner straxt före midnatt.

Published on: 10 Sep 2018 @ 23:12

"Just nu är det hårt tryck på vår sida Innovastart.se och den har gått ner vilket har skapat problem. Vår IT avdelning jobbar för fullt på att lösa detta. Vi arbetar för att allt skall att återgå till det normala så snart som möjligt. Vi vill också upplysa om att säkerheten är intakt och information som finns på sidan säkrad."

Tack för det

Innovastartteamet

Other Posts
692 03 innovastart 1024 682 0

3 steps on how to take a brilliant startup idea to a ready market.

As an entrepreneur, consider strategies to launch your startup idea to market. Evaluate what your startup offers and use our investor-created templates. Our three-step DIY startup workflow helps you secure funding and realize your startup dream. Good luck with your startup business idea!
ai img02

How do you build a strong business plan that investors would love?

Innovastart.se offers tools for creating a brilliant business plan, gaining investor trust, and boosting confidence. Choose DIY tools or work with a startup coach to guide you in the innovation startup process. DIY includes a $199 one-time fee for tools or a subscription option.
Show image of Startup Tools that Help Get Funding for Your Business scaled

Learn how Innovastart startup tools can improve your business plan and secure funding.

Innovastart supports entrepreneurs in securing funding and resources for successful business establishment. Tools streamline processes for investor attraction and funding.
0Z mplt 1920x1080 02

How to build a successful startup ideas explained

Startup business idea workflow and funding explained: Startups need to follow a specific process to get their business ideas taken off. This process involves connecting with investors, securing funding, and preparing for success in the market.
Other Categories