Idrott rörelsehindrade

Idén är en lösning på behovet av idrottsutövning för de med nedsatt rörelsefunktion. Idag är det för en funktionshindrad psykiskt påfrestande att inte kunna vara med på samma villkor och idrotta med kanske kompisarna. Med denna idé skapas förhoppningsvis livsglädje, leklusta och livskvalitet bland målgruppen….Något som alla vinner på. Jag har kontakt med rörelsehindrade och är även ute efter fler så vi kan skapa en testgrupp att jobba inför. Finner du detta intressant, eller sitter du kanske inne med kontakter som kan hjälpa till att göra fullkomlig verklighet av detta. Hör av dig så tar vi ett förutsättningslöst möte!

/Richard Larson – MFA Industrial Designer