Idrott rörelsehindrade

Idén är en lösning på behovet av idrottsutövning för de med nedsatt rörelsefunktion. Idag ... Read More
disabled 397192 1366x768 05

urbajoy idrott1Idén är en lösning på behovet av idrottsutövning för de med nedsatt rörelsefunktion. Idag är det för en funktionshindrad psykiskt påfrestande att inte kunna vara med på samma villkor och idrotta med kanske kompisarna. Med denna idé skapas förhoppningsvis livsglädje, leklusta och livskvalitet bland målgruppen....Något som alla vinner på. Jag har kontakt med rörelsehindrade och är även ute efter fler så vi kan skapa en testgrupp att jobba inför. Finner du detta intressant, eller sitter du kanske inne med kontakter som kan hjälpa till att göra fullkomlig verklighet av detta. Hör av dig så tar vi ett förutsättningslöst möte!

/Richard Larson - MFA Industrial Designer

Other Posts
692 03 innovastart 1024 682 0

3 steps on how to take a brilliant startup idea to a ready market.

As an entrepreneur, consider strategies to launch your startup idea to market. Evaluate what your startup offers and use our investor-created templates. Our three-step DIY startup workflow helps you secure funding and realize your startup dream. Good luck with your startup business idea!
ai img02

How do you build a strong business plan that investors would love?

Innovastart.se offers tools for creating a brilliant business plan, gaining investor trust, and boosting confidence. Choose DIY tools or work with a startup coach to guide you in the innovation startup process. DIY includes a $199 one-time fee for tools or a subscription option.
Show image of Startup Tools that Help Get Funding for Your Business scaled

Learn how Innovastart startup tools can improve your business plan and secure funding.

Innovastart supports entrepreneurs in securing funding and resources for successful business establishment. Tools streamline processes for investor attraction and funding.
0Z mplt 1920x1080 02

How to build a successful startup ideas explained

Startup business idea workflow and funding explained: Startups need to follow a specific process to get their business ideas taken off. This process involves connecting with investors, securing funding, and preparing for success in the market.
Other Categories