Idrott rörelsehindrade

Idén är en lösning på behovet av idrottsutövning för de med nedsatt rörelsefunktion. Idag … Read More
disabled 397192 1366x768 05

urbajoy idrott1Idén är en lösning på behovet av idrottsutövning för de med nedsatt rörelsefunktion. Idag är det för en funktionshindrad psykiskt påfrestande att inte kunna vara med på samma villkor och idrotta med kanske kompisarna. Med denna idé skapas förhoppningsvis livsglädje, leklusta och livskvalitet bland målgruppen….Något som alla vinner på. Jag har kontakt med rörelsehindrade och är även ute efter fler så vi kan skapa en testgrupp att jobba inför. Finner du detta intressant, eller sitter du kanske inne med kontakter som kan hjälpa till att göra fullkomlig verklighet av detta. Hör av dig så tar vi ett förutsättningslöst möte!

/Richard Larson – MFA Industrial Designer

Other Posts
Investors and entrepreneurs can use artificial intelligence to enhance successful investments.

Is it a good business investment for entrepreneurs and investors to begin learning and testing artificial intelligence?

Yes, entrepreneurs should use innovastart tools to create startup ideas and business plans, but consider beginning to take advantage of artificial intelligence (AI). Yes, Investors should also learn and understand how to explore AI to explore and get access to new market investment opportunities.
what makes a great startup business idea successful?

Do you know what makes a great startup business idea successful? Here are some tips!

The first tip is to get funding as soon as you can. Getting funds for your startup idea requires a great business plan. The second tip is to prove you can deliver skills and competence. They are two examples of many other key elements you need to identify to get attention from investors and funds. It is a journey you must accomplish. Innovastart has the toolkit to build and evaluate if you are on track.
Best ways to Improve startup ideas and business plans

Best ways to improve startup ideas and start building a business plan

Startup ideas can turn into a successful company. But every startup’s new business idea needs tools that contribute toward its growth. Read more in this blog post. Have investors and organisations explore your business opportunity and invest. Grow your business.
How to use startup idea tools

How to use startup idea tools

Learn how to start by creating a short text on the IDEA START CREATOR tool explaining your startup idea. Then take advantage of the IQ idea Analyser tool to estimate the strengths and weaknesses of your business idea. Improve content. Use the IDEA EARLY FUNDING to make it more straightforward to get attention from investors.
Other Categories