Hygieniskt dörrhandtag

Lösningen för traditionella låsbara dörrar.

Alla tvättar inte händerna

Dörrar öppnas ofta med lås eller vred som kräver att man använder händerna. I tider med smittspridning, influensor och även Covid-19 i vår närhet, så vill man känna sig trygg och slippa utsätta sig för skadliga bakterier och virus i onödan eller bara slippa ta i ett dörrvred.

Öppna en dörr med händerna upptagna

Problem kan man utsättas för i alla offentliga sammanhang som sjukhus, skolor och offentliga miljöer.

En hygienisk dörröppnare att användas utan händerna och monteras som en sammankoppling till befintlig låsenhet.

Uppfinningen består av en tunn låda innehållande drag och öppningsmekanismer som ansluts till befintligt låssystem. Det går att ansluta dörrtrycket och det går att ansluta låsvredet var och ett för sig eller båda på samma gång.

Det behöver inte bytas ut något, utan kan monteras som tillägg på den befintliga låskonstruktionen. Vilket resulterar i att man kan låsa upp och öppna dörren utan att röra något med händerna.

En utmärkt Pitch Deck har också skapats om denna Hygienisk dörröppnare. Klicka på länken här om du vill veta mer; https://www.jonnyinnovation.se/hygienisk-dorroppnare

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.