Förstärkning av arbetsstyrkan – Reinforcement of workforce

Förstärkning av arbetsstyrkan – Reinforcement of workforce

Behöver ni hjälp med nya eller gamla verksamheter? Det kan vara i olika omfattning och på kort eller lång sikt? Du kan få erfaren hjälp inom olika områden. Skriv här eller skicka ett e-mail och ta  ett förutsättningslöst samtal så får vi se vad det kan leda till.

Som innovatörer, företagare, företag, organisation, vetenskapsparker eller inkubatorer kan du hitta affärsidéer som kräver nya lagmedlemmar och färdigheter. Du hittar idéer som kräver din specifika expertis, partners, mentorer och mer. Det kan vara en biljett till din nya jobbutmaning och nästa marknadsinvestering.

Need help with new or old activities? It may be to varying degrees and in the short or long term? You can get experienced help in different areas. Write here or send an e-mail and take an unconditional call and we’ll see what it can lead to.

As innovators, entrepreneurs, companies, organisation, science parks or incubators, you can find business ideas needing new team members and skills. You will find ideas that require your specific expertise, partners, mentors and more. It might be a ticket to your new job challenge and next market innovation.