Trygg i Väst Bevakning AB

Trygg i Väst Bevakning AB

ser uppköp hägra efter att investering rullats ut.

Flera större bolag är intresserade.

Vi kan göra så mycket mer för att att förebygga brott och få oss att känna trygghet i vardagen och i våra hem. Genom närområdesbevakning vill vi öka tryggheten i samhället. Med vår fysiska närvaro kommer brotten att minska och tryggheten att öka.

Vi erbjuder privata fastighetsägare trygghetslösningar med personlig närvaro dygnet runt, genom fysisk patrullering i uniform både hasta fots samt med patrullford till ett bra pris. I digitaliseringens spår går utvecklingen snabbt inom branschen med larm och övervakningskameror men samtidigt blir även tjuvarna allt smartare. Ligor sveper in och tar med sig bildelar mm och länsar bostäder utan att larmet ens går. Det gör vår tjänst ännu mer unik, solo det att vi väljer den mänskliga aspekten genom fysisk närvaro. Grannsamverkan är bra, larm är bra, men det räcker inte alltid till. Det är där vi kommer in och kompletterar. Visado de la visa de kriminella att vi finns på plats, vi vill visa att de inte har något att hämta i vårt samhälle. Det är endast aktiv bevakning samt tillgänglighet av auktoriserade myndighetspersoner (väktare och ordningsvakter) som minimerar samt förhindra brotten genom fysisk närvaro, idag räds kriminella av at bli sedd av aväktare.

Trygg i Väst Bevakning är ett bolag med rikstäckande auktorisation de Länsstyrelsen. Trygg i Väst startade sin verksamhet den 2 April 2018. El equipo de Vårt består av personer med lång, criado kompetens och erfarenhet inom bevaknings & säkerhetsbranschen. Teamet (ledningen) består idag av VD Sebastian Vithal, vVD / Föreståndare Robert Nordman, en Etableringsansvarig, och en Försäljningschef samt bolagets advisory board.

Sebastian Vithal har flerårig erfarenhet från finans-och fastighetsbranschen. Har även djupa kunskaper inom startups, rekonstruktioner, turn-around y strukturaffärer från banken SEB i 11 ha tenido la oportunidad de llevar a cabo su gestión.

Robert Nordman har Xver 10 års erfarenhet från bevakning och säkerhetsbranschen och har tidigare arbetat aktivt med att få tillbaka proffsboxningen till Sverige.

Los resultados de Innovameter® i IQ Analytics permiten obtener resultados (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept.

Trygg i Väst Bevakning AB está buscando cobertura después de que la inversión se haya implementado. Varias empresas importantes están interesadas. Podemos hacer mucho más para prevenir el crimen y hacernos sentir seguros en la vida cotidiana y en nuestros hogares. A través del monitoreo del barrio queremos aumentar la seguridad en la sociedad. Con nuestra presencia física, los crímenes disminuirán y la seguridad aumentará. Ofrecemos a los propietarios privados soluciones de seguridad con presencia personal 24 horas al día, a través de patrullas físicas en uniforme a pie, así como con vehículos de patrulla a un buen precio. En el proceso de digitalización, el desarrollo está evolucionando rápidamente en la industria con alarmas y cámaras de vigilancia, pero al mismo tiempo los ladrones son cada vez más inteligentes. Ligor desliza y trae piezas de automóviles, etc. y presta alojamiento sin que la alarma se active. Hace que nuestro servicio sea aún más único, solo que elegimos el aspecto humano a través de la presencia física. Los vecinos son buenos, las alarmas son buenas, pero no siempre es suficiente. Ahí es donde entramos y nos complementamos. Queremos mostrar a los criminales que estamos en el lugar, queremos mostrar que no tienen nada que traer a nuestra sociedad. Solo la vigilancia activa y la disponibilidad de oficiales autorizados (tutores y guardias de orden) que minimizan y previenen los delitos a través de la asistencia física hoy en día son delincuentes que lloran al ser vigilados por los guardias. Trygg i Väst Bevakning es una empresa con autorización nacional del Consejo de Administración del Condado. Trygg i Väst inició las operaciones en 2 April 2018. Nuestro equipo está formado por personas con amplia y amplia competencia y experiencia en la industria de la seguridad. El equipo (gerencia) está compuesto hoy por el CEO Sebastian Vithal, el CEO / Director Gerente Robert Nordman, un Director Gerente, y un Gerente de Ventas y el consejo asesor de la compañía. Sebastian Vithal tiene años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario. También tiene un profundo conocimiento de startups, reconstrucciones, giros y negocios estructurales del banco SEB durante los años de 11, donde también ha trabajado como consultor de gestión. Robert Nordman tiene más de 10 años de experiencia en la industria de la seguridad y ha trabajado activamente para traer de vuelta el boxeo profesional a Suecia. Los resultados de Innovameter® en IQ Analytics tienen un alto rendimiento (87) que muestra un plan de negocios completo y un concepto saludable.
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!