En mycket spännande investeringsmöjlighet – A very exciting investment opportunity

En mycket spännande investeringsmöjlighet – A very exciting investment opportunity

Vi är hedrade av att få vara delaktiga med att hjälpa en av våra skickliga medlemmar Trygg i Väst bevakning till finansiering. Det är en ovanligt intressant investeringsmöjlighet som ligger i tiden. Här finns goda möjligheter till en bra avkastning med en relativt kort exithorisont. Bolaget har hittat ett nytt sätt att verka i en traditionell bransch som verkligen attraherar nya kunder, marknaden och skapar entusiasm i övriga samhället.

Bolaget startades den 2 april 2018 och har en erfaren och skicklig ledning. Vid start gjordes en egen investering och en marknadsplan där man estimerade att bolaget skulle nå positiva siffror vid årsskiftet. Efter halva tiden konstateras att bolaget håller plan och utvecklingen ser mycket bra ut.

Innovameter® resultat i IQ Analytics har ett högt resultat (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept. Detta sammantaget lovar gott för framtida utveckling. Nu behöver bolaget ta in kapital från investerare till förmånliga villkor för att fortsätta enligt plan. Läs mer på webbsidan www.innovastart.se om Trygg i Väst AB.

Vid intresse och frågor kontakta Claes Norinder på 076-1 640 420 eller claes.norinder@innovastart.se

– A very exciting investment opportunity

We are honored to be involved in helping one of our skilled members Trygg i Väst bevakning to finance. It is an unusually interesting investment opportunity that is in time. There are good opportunities for a good return with a relatively short exithorisont. The company has found a new way of working in a traditional industry that really attracts new customers, the market and creates enthusiasm in other communities. The company was started April 2, 2018 and has experienced and skilled management. At start-up, a separate investment and a market plan were made, which estimated that the company would reach positive figures at year-end. After half-time, it is noted that the company is keeping plans and development looks very good. Innovameter® results in IQ Analytics have a high performance (87) showing a thorough business plan and a healthy concept. This overall promises good for future development. Now the company needs to raise capital from investors at favorable terms to continue according to plan. Read more at www.innovastart.se about Trygg i Väst AB. For interest and questions, contact Claes Norinder on 076-1 640 420 or claes.norinder@innovastart.se