En mycket spännande investeringsmöjlighet – A very exciting investment opportunity

En mycket spännande investeringsmöjlighet – A very exciting investment opportunity Vi är hedrade av … Read More
TIVB Logga 1366x768 03

En mycket spännande investeringsmöjlighet – A very exciting investment opportunity

Vi är hedrade av att få vara delaktiga med att hjälpa en av våra skickliga medlemmar Trygg i Väst bevakning till finansiering. Det är en ovanligt intressant investeringsmöjlighet som ligger i tiden. Här finns goda möjligheter till en bra avkastning med en relativt kort exithorisont. Bolaget har hittat ett nytt sätt att verka i en traditionell bransch som verkligen attraherar nya kunder, marknaden och skapar entusiasm i övriga samhället.

Bolaget startades den 2 april 2018 och har en erfaren och skicklig ledning. Vid start gjordes en egen investering och en marknadsplan där man estimerade att bolaget skulle nå positiva siffror vid årsskiftet. Efter halva tiden konstateras att bolaget håller plan och utvecklingen ser mycket bra ut.

TVB IQA87 310x310 2018 09 03 002Innovameter® resultat i IQ Analytics har ett högt resultat (87) som visar på en genomarbetad affärsplan och ett sunt koncept. Detta sammantaget lovar gott för framtida utveckling. Nu behöver bolaget ta in kapital från investerare till förmånliga villkor för att fortsätta enligt plan. Läs mer på webbsidan www.innovastart.se om Trygg i Väst AB.

Vid intresse och frågor kontakta Claes Norinder på 076-1 640 420 eller claes.norinder@innovastart.se

– A very exciting investment opportunity

We are honored to be involved in helping one of our skilled members Trygg i Väst bevakning to finance. It is an unusually interesting investment opportunity that is in time. There are good opportunities for a good return with a relatively short exithorisont. The company has found a new way of working in a traditional industry that really attracts new customers, the market and creates enthusiasm in other communities. The company was started April 2, 2018 and has experienced and skilled management. At start-up, a separate investment and a market plan were made, which estimated that the company would reach positive figures at year-end. After half-time, it is noted that the company is keeping plans and development looks very good. Innovameter® results in IQ Analytics have a high performance (87) showing a thorough business plan and a healthy concept. This overall promises good for future development. Now the company needs to raise capital from investors at favorable terms to continue according to plan. Read more at www.innovastart.se about Trygg i Väst AB. For interest and questions, contact Claes Norinder on 076-1 640 420 or claes.norinder@innovastart.se

Other Posts
Investors and entrepreneurs can use artificial intelligence to enhance successful investments.

Is it a good business investment for entrepreneurs and investors to begin learning and testing artificial intelligence?

Yes, entrepreneurs should use innovastart tools to create startup ideas and business plans, but consider beginning to take advantage of artificial intelligence (AI). Yes, Investors should also learn and understand how to explore AI to explore and get access to new market investment opportunities.
what makes a great startup business idea successful?

Do you know what makes a great startup business idea successful? Here are some tips!

The first tip is to get funding as soon as you can. Getting funds for your startup idea requires a great business plan. The second tip is to prove you can deliver skills and competence. They are two examples of many other key elements you need to identify to get attention from investors and funds. It is a journey you must accomplish. Innovastart has the toolkit to build and evaluate if you are on track.
Best ways to Improve startup ideas and business plans

Best ways to improve startup ideas and start building a business plan

Startup ideas can turn into a successful company. But every startup’s new business idea needs tools that contribute toward its growth. Read more in this blog post. Have investors and organisations explore your business opportunity and invest. Grow your business.
How to use startup idea tools

How to use startup idea tools

Learn how to start by creating a short text on the IDEA START CREATOR tool explaining your startup idea. Then take advantage of the IQ idea Analyser tool to estimate the strengths and weaknesses of your business idea. Improve content. Use the IDEA EARLY FUNDING to make it more straightforward to get attention from investors.
Other Categories