Det mäts för lite

”Ett stort problem idag”, säger Claes Norinder, ”är att det i innovationsbranschen mäts för lite. Både mål, hur många, hur mycket, vilka och hur effektivt utfallet blev. Det spenderas miljoner idag på sådant som kanske inte ens har en rimlig chans eller på att leta efter innovationer istället för att hjälpa innovatörerna att skaffa fram just det material eller dom siffror som efterfrågas. Vi hjälper dom med det.”
”Hos oss är det verkstad istället för bara en massa snack”, säger Claes Norinder, som nu vill se att betydligt fler innovationer får den chans de förtjänar och inte tappas bort i byråkratin eller faller mellan stolarna för att ingen orkar eller har tid. Vi vill ge innovatörerna den, oftast enkla, hjälp de behöver för att komma betydligt närmare sitt mål.”
Välkommen att kika in till oss på Innovastart

Leave a Comment