Communication Availability – Kommunikations Tillgänglighet.

Kommunikations Tillgänglighet.

A new business concept in the field of mobility and communication.

We are a company that is starting to establish itself in Sweden as a base for the European market.

Volume-based business operations established in China and working well there.

The company has access to existing technology and needs a corporate structure with adaptation to local conditions.

The company needs infrastructure and funding to roll out a lucrative and scalable concept with a fast establishment.

Nytt affärskoncept inom mobilitets och kommunikationsområdet.

Vi är ett bolag som håller på att etablera sig med start i Sverige som bas för Europeiska marknaden.

Volymbaserad affärsverksamhet som finns etablerad i Kina och fungerar väl där.

Bolaget har tillgång till befintlig teknik och behöver en företagsstruktur med anpassning till lokala förhållanden .

Bolaget behöver infrastruktur och finansiering för att rulla ut ett lukrativt och skalbart koncept med snabb etablering.

Powerbanks2019-01-22

Contact

E-mail: info@innovastart.se